OBP UJ Katalog Mediów Polskich

Katalog Mediów online

  Telefon: (48 12) 422 15 94, 422 87 16, 422 60 68
Faks: (48 12) 422 06 44
e-mail: w.chorazki@pp.com.pl (redaktor naczelny)

Trochę historii...
     Pierwsze wydanie KATALOGU PRASY POLSKIEJ 1991/92 ukazało się na początku 1992 roku. Stworzył go zespół redakcyjny Pracowni Dokumentacji i Informacji Naukowej OBP UJ, którego kierownikiem i równocześnie redaktorem naczelnym (do września 1998 roku) był dr Sylwester Dziki.
     Pierwsze wydanie Katalogu obejmowało niewiele ponad 2100 tytułów prasowych. Z czasem liczba tytułów rosła, opisy stawały się coraz obszerniejsze, a w roku 1995 wraz z pojawieniem się opisów stacji radiowych i telewizyjnych powstał pierwszy KATALOG MEDIÓW POLSKICH.
     Dotychczas ostatnie wydanie KATALOGU MEDIÓW POLSKICH 1999/2000 zawiera dane o niemal wszystkich tytułach prasy ogólnopolskiej, regionalnej, lokalnej i sublokalnej, o stacjach radiowych i telewizyjnych, obecnych na tradycyjnym rynku i w Internecie. W tym wydaniu Katalogu znajdują się informacje o 4450 gazetach i czasopismach (w tym o 1775 gazetach lokalnych), 423 stacjach radiowych, telewizyjnych oraz o operatorach sieci telewizji kablowych.
     Pełny opis zawiera 56 podstawowych informacji o danym piśmie (zob. Ankiety do KMP (pliki do ściągnięcia), m.in. tytuł, podtytuł, informacje o wydawcy, dokładny adres redakcji, nakład (zarówno deklarowany przez wydawcę, jak i potwierdzony przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy), informacje o sposobie kolportażu, cenie egzemplarza i prenumeracie. Ponadto przynosi krótką charakterystykę pisma, informacje o jego wydaniach mutowanych i dodatkach. Opisy stacji radiowych i telewizyjnych obejmują informacje o częstotliwościach i kanałach, mocy i zasięgu nadajników, a niekiedy także o liczbie potencjalnych i rzeczywistych odbiorców.
     KATALOG edycji na rok 1999/2000 zawiera dodatkowe informacje m. in. o wydawcach i strukturze własności poszczególnych mediów (głównie pochodzące od samych wydawców) , typie pisma, szczegółowej tematyce oraz niekiedy o czytelnictwie i kręgu odbiorców poszczególnych tytułów i stacji.

     Odbiorcami KATALOGU są zarówno same media i instytucje działające na rynku medialnym (wydawcy i redakcje prasowe, nadawcy telewizyjni i radiowi, drukarnie, agencje reklamowe, marketingowe i public relations), agendy administracji państwowej i samorządy oraz liczne instytucje gromadzące dane o mediach (biblioteki naukowe i miejskie, szkoły, domy kultury itp.). Wymienione firmy oraz indywidualni nabywcy mogą korzystać z KATALOGU w trzech postaciach: "tradycyjnej" (drukowanej), bazy danych (na dyskietkach lub CD-ROMACH) oraz skróconej wersji demonstracyjnej KATALOGU W SIECI w internetowej witrynie Ośrodka Badań Prasoznawczych.
     Dbając o opinię kompetentnego i profesjonalnego wydawnictwa, wielką wagę przykładamy do starannej weryfikacji gromadzonych danych. Bez życzliwej pomocy redakcji byłoby to niemożliwe. Dlatego corocznie rozsyłamy do wszystkich wydawców lub redakcji specjalne ankiety, które są podstawą aktualnego opisu gazety, czasopisma, stacji radiowej i telewizyjnej lub witryny internetowej.
     Z góry dziękujemy wszystkim wydawcom i redakcjom za informowanie o bieżącej sytuacji pisma, stacji radiowej lub telewizyjnej, np. zmianach: techniczno-poligraficznych, własnościowych, personalnych lub adresowych (w tym: telefonach, faksach, e-mailach itp.), a także innych istotnych w działalności redakcji lub stacji. Bardzo nam zależy na informacjach o nowych inicjatywach prasowych - zwłaszcza lokalnych.
     Nasz KATALOG, łączący cechy opracowania naukowo-bibliograficznego, stricte informacyjnego i komercyjnego, jest przydatny i pomocny w promocji wielu instytucji i firm działających na rynku mediów.